บี แคร์ ร้านยา

620 - 620/1 หมู่ 4 ถ. แจ้งสนิท 

ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน 

จ.อุบลราชธานี 34150 

โทร 045-423588 (โทรสอบถามในเวลา 

09.30 น. - 19.30 น. ยกเว้นวันอังคาร )

099-0375395 ( โทรสอบถามได้ทุกวันในเวลา - everyday 09.00 น. - 20.00 น. )

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

/

PAYMENT METHODS

Bee Care Pharmacy accepts payment via the following methods;

Bank Transfer:

You can pay for your Cupcare products via Online or Mobile Banking direct by following these easy steps.  

 

  • Step 1 - Select Manual Payment at the Cupcare Shop Checkout

  • Step 2 - Make a note of your Order Number when confirming your purchase.

  • Step 3 - Go to your Online or Mobile Banking to send payment with details

  • Step 4 - Include your Order Number in the reference box when approving payment

Payments can be done easy and fast by scanning Bangkok Bank or SCB Prompt Pay QR Code .

Bangkok Bank Direct Transfer

Account Name: Bee Care Pharmacy

Account No.: 3404376984

If you have any problems with making payment please contact our customer services team at

PayPal:

You can pay for your Cupcare products via PayPal and PayPal One Touch by simply clicking on the Checkout with PayPal Button in the Cupcare Shop Checkout.