บี แคร์ ร้านยา

620 - 620/1 หมู่ 4 ถ. แจ้งสนิท 

ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน 

จ.อุบลราชธานี 34150 

โทร 045-423588 (โทรสอบถามในเวลา 

09.30 น. - 19.30 น. ยกเว้นวันอังคาร )

099-0375395 ( โทรสอบถามได้ทุกวันในเวลา - everyday 09.00 น. - 20.00 น. )

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

SET YOURSELF FREE

GET YOUR MENSTRUAL CUP TODAY

MENSTRUAL CUPS THAILAND

THE FUTURE OF PERIOD CARE 

Cupcare is Thailand's distributor and retailer for Lunette menstrual cups, a hygienic, care free alternative to conventional period care products.  

EASY & CARE FREE

Menstrual cups are easy to use. Simply fold and insert. Done! Plus you'll experience up to 10 hours of worry-free use.

HYGIENIC & SAFE

Menstrual cups are made of medical grade silicone and are BPA free. This means no yeast, bacteria or odor. Just cleanliness and comfort.

Wash & Go
The hottest trend right now

SAVE YOUR ENVIRONMENT + SAVE YOUR MONEY

= HAPPY LIFE

Comparing the Cost of purchasing each Menstrual Care Products per 10 years per person

Menstrual Pads around 15,600 baht

Tampons around 15,600 baht

Menstrual Cup 1,800 baht

MENSTRUAL CUP PRODUCTS