บี แคร์ ร้านยา

620 - 620/1 หมู่ 4 ถ. แจ้งสนิท 

ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน 

จ.อุบลราชธานี 34150 

โทร 045-423588 (โทรสอบถามในเวลา 

09.30 น. - 19.30 น. ยกเว้นวันอังคาร )

099-0375395 ( โทรสอบถามได้ทุกวันในเวลา - everyday 09.00 น. - 20.00 น. )

 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle

/

SIZE GUIDE

THE LUNETTE CUP MODEL 1

Light to normal flow

 

All Lunette menstrual cups are soft and pliable, however, Lunette Cup Model 1 is made of softer silicone than Lunette Cup Model 2.

 

 • The diameter is 41 mm (1.6 inches) by 47 mm (1.9 inches).

 • The stem measures 25 mm (1 inch).

 • The volume of the cup is 25 ml (0.85 fl oz).

 • Measuring lines: 5ml (0.17 oz) and 13.5ml (0.46 oz).

THE LUNETTE CUP MODEL 2

Normal to heavy flow

 

All Lunette menstrual cups are soft and pliable, however, Lunette Cup Model 2 is made of firmer silicone than Lunette Cup Model 1.

 

 • The diameter is 46 mm (1.8 inches) by 52 mm (2 inches).

 • The stem measures 20 mm (0.8 inches).

 • The volume of the cup is 30 ml (1.0 fl oz).

 • Measuring lines: 7.5ml (0.25 oz) and 15ml (0.5 oz)

MENSTRUAL CUP PRODUCTS