บี แคร์ ร้านยา

620 - 620/1 หมู่ 4 ถ. แจ้งสนิท 

ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน 

จ.อุบลราชธานี 34150 

โทร 045-423588 (โทรสอบถามในเวลา 

09.30 น. - 19.30 น. ยกเว้นวันอังคาร )

099-0375395 ( โทรสอบถามได้ทุกวันในเวลา - everyday 09.00 น. - 20.00 น. )

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

/

HOW TO USE LUNETTE MENSTRUAL CUPS

At home, at work, on holiday, on the go! Lunette menstrual cups are designed to be simple and fuss-free. Simply fold and insert. Done! Use the guide below and you’ll be a period ninja in no time.

1. WASH HANDS

Check that the air holes at the top of your cup are open. Wash your hands.

Wash your Lunette with Feelbetter Cup Cleanser and rinse it carefully.

3. INSERT

 

Keep it rolled up and guide it rim first into the vagina. To check that the cup has fully opened, slide a clean finger up to the cup bottom and feel it - it should be round. Lunette can be used any time in your menstrual cycle, from heavy to light flow days.

5. REMOVE + EMPTY

 

Wash your hands and relax your muscles. Grasp the bottom of the cup. To break seal, squeeze the bottom of the cup.

Be sure not to pull it out by holding the stem alone. Tip contents into the toilet. Rinse & Reuse.

2. FOLD + HOLD

 

Get comfy: you can insert the cup while sitting, standing or squatting. Spreading your legs will help with a successful and comfortable insertion. Relax.

Fold the cup in on itself to make flat, then in half to form a C shape.

4. WEAR + LEARN

 

Lunette is emptied about 2–4 times a day, can be used for up to 10 hours, also overnight. The measuring lines on the cup help monitor your flow and easily learn your rhythm.

6. CLEAN + SANITIZE

 

Lunette should be cleaned before and after your cycle, and after emptying. To avoid odor and discoloration, rinse first in cold water, and then wash with hot water and Lunette Feelbetter Cup Cleanser designed for silicone cups.

MENSTRUAL CUP PRODUCTS