บี แคร์ ร้านยา

620 - 620/1 หมู่ 4 ถ. แจ้งสนิท 

ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน 

จ.อุบลราชธานี 34150 

โทร 045-423588 (โทรสอบถามในเวลา 

09.30 น. - 19.30 น. ยกเว้นวันอังคาร )

099-0375395 ( โทรสอบถามได้ทุกวันในเวลา - everyday 09.00 น. - 20.00 น. )

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

/

CUPCARE PRODUCTS

Where can you buy Menstrual Cups in Thailand?

So your curious about this period care alternative and want to know where you can buy Menstrual cups in Thailand?

 

Cupcare is Thailand's leading hub for women wanting to purchase menstrual cup products, offering both wholesale stock to Thailand retailers and direct purchase through the Cupcare online store. 

Stock with Thailand retailers may be limited from time-to-time, but rest assured you can always buy online through Cupcare and deliver conveniently to your home address anywhere in Thailand.

 

Check our store locator for your nearest retailer. Bee Care Pharmacy is the sole distributor of Lunette Mentrual Cup products stocking all retailers in Thailand.