/

Cupcare เป็นผู้นำด้านการค้าปลีกและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับถ้วยรองรับประจำเดือนในประเทศไทย เพื่อคุณสุภาพสตรี

โดยร้านยาบีแคร์

Cupcare เป็นศูนย์กลางสำหรับคุณสุภาพสตรีที่ต้องการ

คำแนะนำ คำชี้แนะ และ การซื้อผลิตภัณฑ์ถ้วยรองรับ

ประจำเดือนในประเทศไทย

ร้านยาบีแคร์ เป็นผู้จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าถ้วยรองรับ

ประจำเดือนและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถ้วยรองรับประจำเดือน  

Lunette ในประเทศไทย

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
COPYRIGHT © 2019 BEE CARE PHARMACY

บี แคร์ ร้านยา

620 - 620/1 หมู่ 4 ถ. แจ้งสนิท 

ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน 

จ.อุบลราชธานี 34150 

โทร 045-423588 (โทรสอบถามในเวลา 

09.30 น. - 19.30 น. ยกเว้นวันอังคาร )

099-0375395 ( โทรสอบถามได้ทุกวันในเวลา - everyday 09.00 น. - 20.00 น. )